ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


KOBV Berlin-Brandenburg  
31. Dokumentacja = : Documenta / Pruskie kasaty klasztorne na Zlasku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie 2010 Breslau / 2014
32. Geneza : kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego = Origines ; dissolutiones in terris ab Austriacis et Russis occupatis actae / Pruskie kasaty klasztorne na Zlasku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie 2010 Breslau / …
33. Polska XX wieku : 1914 - 2003 / 2004
34. BBogosBawiony CzesBaw, patron WrocBawia / 2006-
35. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Zlsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie; 3: yródBa : skutki kasat XVIII i XIX w. : kasata w latach 1954-1956 / 2014
36. Rzeczpospolita szlachecka : 1586 - 1795 / 2003
37. Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l'époque moderne : approche comparative / 1999
38. Religious communities and corporations in Central Europe : 10th - 15th century / 1997
39. Klasztory i mnisi / Derwich, Marek / 2004
40. Klasztory i mnisi / Derwich, Marek / 2004
41. Être catholique, être orthodoxe, être protestant : confessions et identités culturelles en Europe médiévale et moderne / 2003
42. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; U zródeB Polski do roku 1038 / 2002
43. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Monarchia Jagiellonów : 1399 - 1586 / 2003
44. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Polska XX wieku : 1914 - 2003 / 2004
45. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Pod zaborami : 1795 - 1914 / 2003
46. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Rzeczpospolita szlachecka : 1586 - 1795 / 2003
47. Der kleinpolnische Adel in seinen privaten Beziehungen zum Benediktinerkonvent Lysiec im 15. Jahrhundert / Derwich, Marek / 2000
48. Memoriae amici et magistri : studia po[wicone pamici Prof. WacBawa Korty (1919 - 1999) / 2001
49. Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810 / 2016
50. O historii WrocBawia i Zlska inaczej / 0000
51. U zródeB Polski do roku 1038 / 2002
52. Herby, legendy, dawne mity / Cetwinski, Marek / 1989
53. Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski : Materialy z ogolnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dabrowie Niemodlinskiej w dniach 4-6 XI 1993 .. / 1995
54. Klasztor w spoBeczeDstwie [redniowiecznym i nowo|ytnym : MateriaBy z midzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytu Historyczny Uniwersytetu WrocBawskiego …
55. Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter / 2004
56. Klasztor w mie[cie [redniowiecznym i nowo|ytnym : materiaBy z midzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego / …
57. Zmier w dawnej Europie : Zbiór studiów / 1997
58. Monastycyzm benedyktynski w sredniowiecznej Europie i Polsce : Wybrane problemy / Derwich, Marek / 1998
59. Pruskie kasaty klasztorne na Zlsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie : midzynarodowa konferencja naukowa, WrocBaw, 18-21 listopada 2010 ; ksiga streszczeD / 2010
60. Klasztor w ko[ciele [redniowiecznym i nowo|ytnym / 2010
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 69 Benötigte Zeit: 0.611 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Derwich, Marek.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 30 Benötigte Gesamtzeit: 0.626 Sekunden