ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


KOBV Berlin-Brandenburg  
31. Polska XX wieku : 1914 - 2003 / 2004
32. BBogosBawiony CzesBaw, patron WrocBawia / 2006-
33. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Zlsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie; 3: yródBa : skutki kasat XVIII i XIX w. : kasata w latach 1954-1956 / 2014
34. Rzeczpospolita szlachecka : 1586 - 1795 / 2003
35. Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l'époque moderne : approche comparative / 1999
36. Religious communities and corporations in Central Europe : 10th - 15th century / 1997
37. Klasztory i mnisi / Derwich, Marek / 2004
38. Klasztory i mnisi / Derwich, Marek / 2004
39. Être catholique, être orthodoxe, être protestant : confessions et identités culturelles en Europe médiévale et moderne / 2003
40. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; U zródeB Polski do roku 1038 / 2002
41. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Monarchia Jagiellonów : 1399 - 1586 / 2003
42. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Polska XX wieku : 1914 - 2003 / 2004
43. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Pod zaborami : 1795 - 1914 / 2003
44. Polska : dzieje cywilizacji i narodu; Rzeczpospolita szlachecka : 1586 - 1795 / 2003
45. Memoriae amici et magistri : studia po[wicone pamici Prof. WacBawa Korty (1919 - 1999) / 2001
46. Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810 / 2016
47. O historii WrocBawia i Zlska inaczej / 0000
48. U zródeB Polski do roku 1038 / 2002
49. Herby, legendy, dawne mity / Cetwinski, Marek / 1989
50. Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski : Materialy z ogolnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dabrowie Niemodlinskiej w dniach 4-6 XI 1993 .. / 1995
51. Klasztor w spoBeczeDstwie [redniowiecznym i nowo|ytnym : MateriaBy z midzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytu Historyczny Uniwersytetu WrocBawskiego …
52. Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter / 2004
53. Klasztor w mie[cie [redniowiecznym i nowo|ytnym : materiaBy z midzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego / …
54. Zmier w dawnej Europie : Zbiór studiów / 1997
55. Monastycyzm benedyktynski w sredniowiecznej Europie i Polsce : Wybrane problemy / Derwich, Marek / 1998
56. Pruskie kasaty klasztorne na Zlsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie : midzynarodowa konferencja naukowa, WrocBaw, 18-21 listopada 2010 ; ksiga streszczeD / 2010
57. Klasztor w ko[ciele [redniowiecznym i nowo|ytnym / 2010
58. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Zlsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie / 0000
59. Pod zaborami : 1795 - 1914 / 2003
60. Fonctions sociales et politiques di culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et à l'epoque moderne : Approche comparative / 1999
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 69 Benötigte Zeit: 0.539 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Derwich, Marek.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 30 Benötigte Gesamtzeit: 0.650 Sekunden