ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Liga Narodowa na Rusi 1890-1920 ; fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich / Zieliński, Stanisław / 2016
2. Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721-1793) ostatniego wojewody podolskiego ; życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej = The last voivode of Podolia Leonard Marcin Świeykowski (1721-1793): his everyday life, public career and …
3. Polskie złudzenia narodowe ; Iskry / Stomma, Ludwik / 2015
4. Alkoholowe dzieje Polski ; czasy rozbiorów i powstań / Besala, Jerzy / 2017
5. Nasz uniwersytet ; wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego / 2016
6. Staropolskie podróżowanie ; Księgarnia Akademicka / 2016
7. Krew, która woła ; pamięć i niepamięć o rzezi galicyjskiej 1846 / Montowski, Michał / 2016
8. Źródła ; z dziejów myśli polskiej / Urbankowski, Bohdan / 2017
9. Funeralia narodowe ; pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli ; (eseje historyczne) / Bąbiak, Grzegorz P. / 2016
10. Korespondencja Władysława Weryhy z Kazimierzem Twardowskim ; Wydawnictwo Marek Derewiecki / Weryho, Ladislaus / 2017
11. Dwory i dworki w kulturze regionu ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego / 2015
12. Polska i jej wschodni sąsiedzi ; Wydawnicwo von borowiecky / 2016
13. Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego / 2016
14. Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Matwijów, Maciej / 2015
15. Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892-1914) ; Wydawnictwo "Jasne" / Lubczyńska, Aleksandra / 2016
16. Wierni przysiędze ; dramat żołnierzy Armii Andersa / Stypułkowski, Jerzy / 2016
17. Album lwowski ; Wydawnictwo Most / Kost, Beata / 2016
18. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum ; Wydawnictwo Ossolineum / 2017
19. Academia Militans ; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / 2015
20. Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej ; Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" / Szczupak, Adam / 2015
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 52 Benötigte Zeit: 0.805 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: jan de weryha.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 0.821 Sekunden