ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Alkoholowe dzieje Polski ; czasy rozbiorów i powstań / Besala, Jerzy / 2017
2. Źródła ; z dziejów myśli polskiej / Urbankowski, Bohdan / 2017
3. Polskie złudzenia narodowe ; Iskry / Stomma, Ludwik / 2015
4. Staropolskie podróżowanie ; Księgarnia Akademicka / 2016
5. Krew, która woła ; pamięć i niepamięć o rzezi galicyjskiej 1846 / Montowski, Michał / 2016
6. Nasz uniwersytet ; wspomnienia pracowników Uniwersytetu Warszawskiego / 2016
7. Funeralia narodowe ; pogrzeby patriotyczne Polaków w czasach niewoli ; (eseje historyczne) / Bąbiak, Grzegorz P. / 2016
8. Dwory i dworki w kulturze regionu ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego / 2015
9. Polska i jej wschodni sąsiedzi ; Wydawnicwo von borowiecky / 2016
10. Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Matwijów, Maciej / 2015
11. Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum ; Wydawnictwo Ossolineum / 2017
12. Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892-1914) ; Wydawnictwo "Jasne" / Lubczyńska, Aleksandra / 2016
13. Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim ; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego / 2016
14. Album lwowski ; Wydawnictwo Most / Kost, Beata / 2016
15. Wierni przysiędze ; dramat żołnierzy Armii Andersa / Stypułkowski, Jerzy / 2016
16. Ukraina zbrodni ; historia, o której nie powiedzą ci politycy i dziennikarze / Kempczyński, Lech S. / 2017
17. Academia Militans ; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / 2015
18. Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej ; Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" / Szczupak, Adam / 2015
19. Wina i kara ; społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956 : studia i materiały / 2015
20. Stepan Bandera ; życie i mit ukraińskiego nacjonalisty : faszyzm, ludobójstwo, kult / Rossoliński-Liebe, Grzegorz / 2018
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 48 Benötigte Zeit: 0.598 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: FREITEXT: jan de weryha.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 0.618 Sekunden