ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Legnickie opactwo benedyktynek Bożego Ciała w sopłeczeństwie śląskim (1348 - 1538) ; txt / Wiszewski, Przemysław / 1996
2. Dynamika zmian spójności Śląska. Krajobraz po badaniach w ramach projektu Cuius regio ; txt / Wiszewski, Przemysław / 2015
3. Domus Bolezlai ; values and social identity in dynastic traditions of medieval Poland (c. 966-1138) / Wiszewski, Przemysław / 2010 Digitalisat
4. Poczet polskich królów i książąt ; Wydawnictwo Dolnośląskie / Rosik, Stanisław / 2004
5. Poczet polskich królów i książąt ; Wydawn. Dolnośląskie / Rosik, Stanisław / 2004
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 26 Benötigte Zeit: 0.157 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Wiszewski, Przemyslaw.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 5 Benötigte Gesamtzeit: 0.190 Sekunden