ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Św. Jacek Odrowąż ; Wydawnictwo WAM / Spież, Jan Andrzej / 2007
2. W kręgu żywotów Świętego Wojciecha ; Tyniec / 1997
3. Benedyktyńska praca ; studia historyczne ofiarowane o. Pawłowi Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin / 1997
4. Początki klasztoru w Gdańsku na tle najstarszych fundacji dominikańskich ; txt / Spież, Jan Andrzej / 2003
5. Domy dominikańskich sufraganów w Krakowie ; txt / Spież, Jan Andrzej / 2004
6. W kregu zywotów swietego Wojciecha ; Tyniec / 1997
7. Martin Grüneweg ; życie europejczyka : katalog wystawy w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, 24 IV - 24 V 2008 = Martin Grüneweg : ein europäischer Lebensweg ; Katalog zur Ausstellung im Dominikanerkloster in Krakau, 24 IV - 24 V 2008 / 2008
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.411 Sekunden


2. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.366 Sekunden


3. Deutsche Nationalbibliothek  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.376 Sekunden


4. swissbib  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.306 Sekunden


5. Staatsbibliothek zu Berlin  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.382 Sekunden


6. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.371 Sekunden


7. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2014
. Friesach na trase cesty sv. Hyacinta a jeho hagiografa / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2005
. Dissolutions of Dominican monasteries in the Ruthenian province as witnessed by Fr. Wawrzyniec Kałuski / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2014
. Domy dominikańskich sufraganów w Krakowie / Op, Jan Andrzej Spież [VerfasserIn] / 2004
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 0.379 Sekunden


8. IDS Basel/Bern  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.282 Sekunden


9. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.200 Sekunden


10. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.438 Sekunden


11. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.561 Sekunden


12. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. W krgu |ywotów [witego Wojciecha / / 1997
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 0.602 Sekunden


13. Österreichische Nationalbibliothek  
. Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2014
. Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2014
. Dissolutions of Dominican monasteries in the Ruthenian province as witnessed by Fr. Wawrzyniec Kałuski / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2014
. Friesach na trase cesty sv. Hyacinta a jeho hagiografa / Spież, Jan Andrzej [VerfasserIn] / 2005
. Domy dominikańskich sufraganów w Krakowie / Op, Jan Andrzej Spież [VerfasserIn] / 2004
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.637 Sekunden


14. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.930 Sekunden


15. Verbundkatalog GBV  
1. Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego / Spież, Jan Andrzej. - In: Geneza (2014), S.[199]-214
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.009 Sekunden


16. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Początki dominikanów w Polsce według Liber beneficiorum Jana Długosza na tle najstarszych żywotówśw : Dominika / / Spież, Jan Andrzej. - In: Roczniki historyczne. - ISSN 0324-8585. - Bd. 78.2012, S. 51-82?
2. Kilka uwag o chronologii życia św : Jacka / / Spież, Jan Andrzej. - In: Świe̜ty Jacek i dziedzictwo dominikańskie. - 2008, S. 17-39
3. Św. Jacek Odrowąż / / Spież, Jan Andrzej. - Kraków, 2007
4. Święty Wacław / / Spież, Jan Andrzej. - Kraków : Wydawn. WAM, 2007
5. Badania nad przeszłością dominikanów w średniowiecznej Polsce : Próba bilansu / / Spież, Jan Andrzej. - In: Dzieje dominikanów w Polsce XIII - XVIII wiek. - 2006, S. 27-51
6. Starania o kanonizację bł. Czesława i badania jego niepamiętnego kultu przeprowadzone we Wrocławiu w latach 1705-1706 / / Spież, Jan Andrzej. - In: Błogosławiony Czesław, patron Wrocławia ; 1. Średniowiecze i czasy nowożytne. - 2006, S. 91-114
7. O dwóch rzekomych intelektualistach polskich z XIII wieku / / Spież, Jan Andrzej. - In: Roczniki historyczne. - ISSN 0324-8585. - Bd. 71.2005, S. 155-161
8. Friesach na trase cesty sv : Hyacinta a jeho hagiografa / / Spieź, Jan Andrzej. - In: Historia Monastica.I. - 2005, S. 255-266
9. Klasztor OO : Dominikanów w Podkamieniu koło Brodów / / Spież, Jan Andrzej. - In: Piękno Podola. - 2004, S. 101-104
10. Domy dominikańskich sufraganów w Krakowie / / Spież, Jan Andrzej. - In: Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym. - 2004, S. 193-202
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 20 Benötigte Zeit: 1.481 Sekunden


17. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka o. Wawrzyńca Kałuskiego / / Spież, Jan Andrzej. - In: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Slasku na tle procesów sekularyzacyjnych w …
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.695 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Spiez, Jan Andrzej.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 29 Benötigte Gesamtzeit: 1.706 Sekunden