ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem ; przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof / 2007
2. Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi ; Wydawn. Naukowe WSP / Polek, Krzysztof / 1994
3. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego ; Wydawn. i Dr. Secesja / Polek, Krzysztof / 1994
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.347 Sekunden


2. Deutsche Nationalbibliothek  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.309 Sekunden


3. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.308 Sekunden


4. swissbib  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.248 Sekunden


5. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Frankowie a ziemie nad srodkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowinskim i wczesnokarolinskim (do poczatku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007
2. Panstwo wielkomorawskie i jego sasiedzi / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe WSP, 1994
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.326 Sekunden


6. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.318 Sekunden


7. IDS Basel/Bern  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.127 Sekunden


8. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.194 Sekunden


9. Österreichische Nationalbibliothek  
. The Role of the Khazar Khaganate in the Economic System of the Early Middle Ages / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2013
. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2007
. Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wpływ na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie środkowego Dunaju w końcu VIII i na początku IX wieku / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2001
. Wielkie Morawy a Europa Środkowa. Dylematy polityczne i religijne / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1999
. THE GREAT MORAVIAN STATE AND ITS PARTICIPATION IN THE CHRISTIANIZATION OF THE WESTERN SLAVS IN RECENT STUDIES / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1997
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.451 Sekunden


10. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.395 Sekunden


11. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.502 Sekunden


12. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2007
. Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wpływ na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie środkowego Dunaju w końcu VIII i na początku IX wieku / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2001
. Wielkie Morawy a Europa Środkowa. Dylematy polityczne i religijne / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1999
. The Role of the Khazar Khaganate in the Economic System of the Early Middle Ages / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2013
. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1994
. THE GREAT MORAVIAN STATE AND ITS PARTICIPATION IN THE CHRISTIANIZATION OF THE WESTERN SLAVS IN RECENT STUDIES / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1997
. Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1994
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.644 Sekunden


13. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Frankowie a ziemie nad [rodkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowiDskim i wczesnokaroliDskim (do poczatku IX w.) / Polek, Krzysztof / 2007
2. Ludzie i epoki : historia klasa 1 / Polek, Krzysztof / 2002
3. PaDstwo wielkomorawskie i jego sasiedzi / Polek, Krzysztof / 1994
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.747 Sekunden


14. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Kraków w IX i X wieku / / Polek, Krzysztof. - In: Kraków - studia z dziejów miasta. - 2007, S. 9-34
2. Udział Moraw i Czech w chrystianizacji Małopolski we wczesnym średniowieczu / / Polek, Krzysztof. - In: Dzieje Podkarpacia ; Bd. 5. Początki chrześcijaństwa w Małopolsce. - 2001, S. 35-61
3. Przemiany polityczne i gospodarcze w krajach Europy Środkowej w XIII stuleciu / / Polek, Krzysztof. - In: Rocznik Bocheński. - ISSN 1233-1228. - Bd. 5.2001, S. 7-47
4. Początki chrześcijaństwa na terenach na południe od Karpat i w Małopolsce / / Polek, Krzysztof. - In: Święty Świerad i jego czasy. - 2001, S. 86-135
5. Wielkie Morawy a Europa Środkowa : Dylematy polityczne i religijne / / Polek, Krzysztof. - In: Środkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodiańskie. - 1999, S. 36-73
6. Północna i zachodnia granica państwa wielkomorawskiego w świetle badań historycznych / / Polek, Krzysztof. - In: Śla̜sk i Czechy a kultura wielkomorawska. - 1997, S. 9-19
7. Państwo wielkomorawskie i jego sa̜siedzi / / Polek, Krzysztof. - Kraków : WSP, 1994
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.852 Sekunden


15. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.838 Sekunden


16. Verbundkatalog GBV  
1. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007
2. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do pocza̜tku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007
3. Historia ; 1, [Hauptbd.] / Polek, Krzysztof. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Znak, 2003
4. Historia ; 1, [Hauptbd.] / Polek, Krzysztof. - Wyd. 1. - Kraków : Znak, 2002
5. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego / Polek, Krzysztof. - Kraków : Secesja, 1994
6. Państwo wielkomorawskie i jego sa̜siedzi / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe WSP, 1994
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 0.892 Sekunden


17. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007 /
2. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego / Polek, Krzysztof. - Kraków : Secesja, 1994 /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 3.189 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Polek, Krzysztof.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 35 Benötigte Gesamtzeit: 3.205 Sekunden