ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem ; przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof / 2007
2. Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi ; Wydawn. Naukowe WSP / Polek, Krzysztof / 1994
3. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego ; Wydawn. i Dr. Secesja / Polek, Krzysztof / 1994
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 0.237 Sekunden


2. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.840 Sekunden


3. Deutsche Nationalbibliothek  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.859 Sekunden


4. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Frankowie a ziemie nad srodkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowinskim i wczesnokarolinskim (do poczatku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007
2. Panstwo wielkomorawskie i jego sasiedzi / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe WSP, 1994
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.859 Sekunden


5. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.751 Sekunden


6. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2007
. Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wpływ na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie środkowego Dunaju w końcu VIII i na początku IX wieku / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2001
. Wielkie Morawy a Europa Środkowa. Dylematy polityczne i religijne / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1999
. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1994
. The Role of the Khazar Khaganate in the Economic System of the Early Middle Ages / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2013
. Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1994
. THE GREAT MORAVIAN STATE AND ITS PARTICIPATION IN THE CHRISTIANIZATION OF THE WESTERN SLAVS IN RECENT STUDIES / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1997
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.879 Sekunden


7. swissbib  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.831 Sekunden


8. IDS Basel/Bern  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.793 Sekunden


9. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.812 Sekunden


10. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.267 Sekunden


11. Österreichische Nationalbibliothek  
. The Role of the Khazar Khaganate in the Economic System of the Early Middle Ages / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2013
. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2007
. Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wpływ na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie środkowego Dunaju w końcu VIII i na początku IX wieku / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 2001
. Wielkie Morawy a Europa Środkowa. Dylematy polityczne i religijne / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1999
. THE GREAT MORAVIAN STATE AND ITS PARTICIPATION IN THE CHRISTIANIZATION OF THE WESTERN SLAVS IN RECENT STUDIES / Polek, Krzysztof [VerfasserIn] / 1997
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.870 Sekunden


12. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do początku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007 /
2. Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego / Polek, Krzysztof. - Kraków : Secesja, 1994 /
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 1.112 Sekunden


13. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 1.058 Sekunden


14. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Frankowie a ziemie nad [rodkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowiDskim i wczesnokaroliDskim (do poczatku IX w.) / Polek, Krzysztof / 2007
2. Ludzie i epoki : historia klasa 1 / Polek, Krzysztof / 2002
3. PaDstwo wielkomorawskie i jego sasiedzi / Polek, Krzysztof / 1994
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 1.079 Sekunden


15. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Kraków w IX i X wieku / / Polek, Krzysztof. - In: Kraków - studia z dziejów miasta. - 2007, S. 9-34
2. Udział Moraw i Czech w chrystianizacji Małopolski we wczesnym średniowieczu / / Polek, Krzysztof. - In: Dzieje Podkarpacia ; Bd. 5. Początki chrześcijaństwa w Małopolsce. - 2001, S. 35-61
3. Przemiany polityczne i gospodarcze w krajach Europy Środkowej w XIII stuleciu / / Polek, Krzysztof. - In: Rocznik Bocheński. - ISSN 1233-1228. - Bd. 5.2001, S. 7-47
4. Początki chrześcijaństwa na terenach na południe od Karpat i w Małopolsce / / Polek, Krzysztof. - In: Święty Świerad i jego czasy. - 2001, S. 86-135
5. Wielkie Morawy a Europa Środkowa : Dylematy polityczne i religijne / / Polek, Krzysztof. - In: Środkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodiańskie. - 1999, S. 36-73
6. Północna i zachodnia granica państwa wielkomorawskiego w świetle badań historycznych / / Polek, Krzysztof. - In: Śla̜sk i Czechy a kultura wielkomorawska. - 1997, S. 9-19
7. Państwo wielkomorawskie i jego sa̜siedzi / / Polek, Krzysztof. - Kraków : WSP, 1994
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 1.317 Sekunden


16. Verbundkatalog GBV  
1. Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem : przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesnokarolińskim (do pocza̜tku IX w.) / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe Akad. Pedagogicznej, 2007
2. Historia ; 1, [Hauptbd.] / Polek, Krzysztof. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Znak, 2003
3. Historia ; 1, [Hauptbd.] / Polek, Krzysztof. - Wyd. 1. - Kraków : Znak, 2002
4. Państwo wielkomorawskie i jego sa̜siedzi / Polek, Krzysztof. - Kraków : Wydawn. Naukowe WSP, 1994
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 1.485 Sekunden


17. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 2.234 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Polek, Krzysztof.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 33 Benötigte Gesamtzeit: 2.417 Sekunden