ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.266 Sekunden


2. Deutsche Nationalbibliothek  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.274 Sekunden


3. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Jan Hus ve Vatikánu : mezinárodní rozprava o ceském reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu tretího tisíciletí / Pánek, Jaroslav. - Praha : Historický Ústav, 2000
2. Historický Ústav Akademie Ved Ceské Republiky : vseobecná a bio-bibliografická prírucka / Polívka, Miloslav. - Praha [u.a.], 1999
3. In memoriam Josefa Macka : (1922 - 1991) / Polívka, Miloslav. - 1. vyd. - Praha : Historický Ústav, 1996
4. Historia docet : sbornk prac k pocte sedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlavácka, CSc. / Polívka, Miloslav. - Praha : Historický Ústav, 1992
5. Plzen v husitské revoluci : Hilaria Litomerického "Historie mesta Plzne", její edice a historický rozbor / Hejnic, Josef. - Praha : Ústav Ceskoslovenských a Svetových Dejin CSAV, 1987
6. Mikulás z Husi a nizsí slechta v pocátcích husitské revoluce / Polívka, Miloslav. - Praha : Academia, 1982
7. Mikulás z Husi a nizsí slechta v pocátcích husitské revoluce / Polívka, Miloslav. - 1982
Treffer insgesamt: 7 Benötigte Zeit: 0.291 Sekunden


4. swissbib  
1. Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce / Polívka, Miloslav
2. Böhmen in der Endphase der hussitischen Revolution und internationale Aspekte seiner Entwicklung : die Zuspitzung des Kampfes um den Charakter des böhmischen Staates in der Zeit der hussitischen Belagerung der Stadt Pilsen / Polívka, Miloslav
3. The nobleman as entrepreneur in the late medieval Bohemia / Polívka, Miloslav
4. La transformation de l'armée populaire pendant la révolution hussite dans les années 1419-1434 / Polívka, Miloslav
5. Historický ústav Akademie věd České republiky : všeobecná a bio-bibliografická příručka / Polívka, Miloslav
6. Plzeň v hustiské revoluci : Hilaria Litoměřického "Historie města Plzně", její edice a historický rozbor / Hejnic, Josef
7. In memoriam Josefa Macka : (1922-1991) / Polívka, Miloslav
8. Plzeň v husitské revoluci : Hilaria Litoměřického "Historie města Plzně", její edice a historický rozbor : quo modo Hilarii de Lithomerzicz "Hystoria civitatis Plznensis" res gestas aevi Hussitici illustraverit / Hilarius, Litoměřický, 1412-1468
9. Handbuch der Historischen Stätten : Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim
10. Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim, 1963-
11. Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.243 Sekunden


5. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
1. Historia Europae Centralis ( WStLA )
2. Böhmen und Mähren / 1998 - ( Kröners Taschenausgabe ; 329) ( WStLA )
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.302 Sekunden


6. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Plzeň v husitské revoluci ; Hilaria Litoměřického "Historie města Plzně", její edice a historický rozbor / Hejnic, Josef / 1987
2. Historia docet ; sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. Ph.Dr. Ivana Hlaváčka, CSc. / 1992
3. Historický Ústav Akademie Věd České Republiky ; všeobecná a bio-bibliografická příručka / Polívka, Miloslav / 1999
4. Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce ; Nakl. Česk. Akad. věd / Polívka, Miloslav / 1982
5. Všeobecná a bio-bibliografická priručka ; Historický ústav / 1999
6. In memoriam Josefa Macka ; 1922 - 1991 = In memoriam Josef Macek / 1996
7. Bitva na Vítkově ; Melantrich / Polívka, Miloslav / 1987
8. Znovu ad fontes ; husitské Čechy v norimberských pramenech / Polívka, Miloslav / 1999
9. Per saecula ad tempora nostra ; sbornik praci k sedesátym narozeninám prof. Jaroslava Pánka / 2007
10. In memoriam Josefa Macka ; 1922-1991 = In memoriam Josef Macek / 1996
11. Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419 - 1434) ; txt / Polívka, Miloslav / 2012
12. Wirtschaftliche Beziehungen Nürnbergs mit den "Böhmischen Ketzern" in den Jahren 1419 bis 1434 ; haben die Nürnberger mit den Hussiten Handel betrieben? / Polívka, Miloslav / 1999
13. Mikuláš z Husi a nižšı ́šlechta v počátcıích husitské revoluce ; Academia / Polívka, Miloslav / 1982
14. Bayern und Böhmen im Mittelalter ; txt / Polívka, Miloslav / 2007
15. Bayern und Böhmen im Mittelalter ; txt / Polívka, Miloslav / 2007
16. Historia docet ; sborník prací k pocte sedesátych narozenin prof. PhDr. Ivana Hlavácka / 1992
17. "Briefbücher des Rates der Reichsstadt Nürnberg" jako pramen k českým dějinám a česko-německým vztahűm doby Václava IV. ; txt / Polívka, Miloslav / 1992
18. Das Bild Frankens im spätmittelalterlichen Böhmen ; txt / Polívka, Miloslav / 2004
19. Per saecula ad tempora nostra ; sbornik praci k sedesátym narozeninám prof. Jaroslava Pánka / 2007
20. Per saecula ad tempora nostra ; sbornik praci k sedesátym narozeninám prof. Jaroslava Pánka / 2007
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 24 Benötigte Zeit: 0.574 Sekunden


7. IDS Basel/Bern  
1. Plzeň v hustiské revoluci : Hilaria Litoměřického "Historie města Plzně", její edice a historický rozbor / Hejnic, Josef
2. Historický ústav Akademie věd České republiky : všeobecná a bio-bibliografická příručka / Polívka, Miloslav
3. In memoriam Josefa Macka : (1922-1991) / Polívka, Miloslav
4. Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim, 1963-
Treffer insgesamt: 4 Benötigte Zeit: 0.345 Sekunden


8. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.289 Sekunden


9. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.478 Sekunden


10. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Norimberk a česká města v husitské době / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1992
. K „černému obchodu“ s kutnohorskou mědí v husitské době / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1994
. K biografii Mikulaša iz Gusi / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1981
. Vzgljad na Pražskije goroda vtoroj poloviny 17-go veka / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1986
. Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1982
. Böhmen in der Endphase der hussitischen Revolution und internationale Aspekte seiner Entwicklung (Die Zuspitzung des Kampfes um den Charakter des böhmischen Staates in der Zeit der hussitischen Belagerung der Stadt Pilsen) / Polívka, Miloslav …
. The Self-Consciousness of the Czech Nobility Against the Background of Czech-German Relations at the End of the Hussite Period / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1995
. K některým aktuálním otázkám studia husitství / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1983
. Současný stav bádání o husitství: problémy a perspektivy / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1985
. Pohled na Pražská města z druhé poloviny 17. století (Úvod a edice rukopisu) / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 1986
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 59 Benötigte Zeit: 0.612 Sekunden


11. KOBV Berlin-Brandenburg  
4. PlzeH v husitské revoluci : Hilaria LitomYického "Historie msta Plzn", její edice a historický rozbor = Quo modo Hilarii de Lithoerzicz "Hystoria civitatis Plznensis" res gestas aevi Hussitici illustraverit / Hejnic, Josef / …
6. In memoriam Josefa Macka : (1922 - 1991) = In memoriam Josef Macek (1922 - 1991) / 1996
10. Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim / 1998
12. Plzen v husitske revoluci : Hilaria Litomerickeho "Historie mesta Plzne", jeji edice a historicky rozbor ; Quo modo Hilarii de Lithomerzicz "Hystoria civitatis Plznensis" res gestas aevi Hussitici illustraverit / Hejnic, Josef / …
13. Die böhmischen Adelsreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit / Pánek, Jaroslav / 2005
14. Ulrich von Rosenberg und seine Umgebung / Polívka, Miloslav / 2000
15. Nürnberg als Nachrichtenzentrum in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts / Polívka, Miloslav / 1998
16. Znovu ad fontes : husitské echy v norimberských pramenech / Polívka, Miloslav / 1999
17. Pripravy vojenskych kontingentu mesta Rezna na tazeni do Cech proti husitum : = ˜Dieœ Vorbereitungen der Regensburger städtischen Kontingente für die Züge gegen die Hussiten / Polívka, Miloslav / 1993
18. Nürnberg und die böhmischen Städte in der Hussitenzeit / Polívka, Miloslav / 1992
19. Bayern und Böhmen im Mittelalter / Polívka, Miloslav / 2007
21. Bayern und Böhmen im Mittelalter / Polívka, Miloslav / 2007
22. ˜Dieœ Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419 - 1434) / Polívka, Miloslav / 2012
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 0.668 Sekunden


12. Österreichische Nationalbibliothek  
. Geografické rozprostření německého jazyka v českých zemích v pozdním středověku (cca 1300-1500) / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2016
. Významné diplomatické a vojenské cesty českých panovníků za hranice Českého království ve 14. a 15. století / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2016
. Vztah českých zemí a říšského města Norimberka ve středověku / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2016
. Významné bitvy v průběhu husitských válek / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2016
. Původ křižáků podílejících se na výpravách proti husitům a intenzita placení daní na vedení válek s nimi / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2016
. Proměny politické a hospodářské orientace českých zemí od 14. do počátku 16. století / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2016
. Bitva u Vyšehradu (1420) / Klučina, Petr [VerfasserIn] / 2016
. Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419–1434) / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2012
. Bayern und Böhmen im Mittelalter / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2007
. Úvodem k VI. mezinárodnímu husitologickému sympóziu věnovanému Janu Žižkovi z Trocnova / Polívka, Miloslav [VerfasserIn] / 2007
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 60 Benötigte Zeit: 0.649 Sekunden


13. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419 - 1434) / / Polívka, Miloslav. - In: Die hussitische Revolution. - Köln : Böhlau. - 2012, S. [163]-180
2. Die böhmischen Adelsreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit / / Pánek, Jaroslav ; Polívka, Miloslav. - In: Grand Tour. - Ostfildern : Thorbecke. - 2005, S. 53-69
3. Ulrich von Rosenberg und seine Umgebung / / Polívka, Miloslav. - In: Adelige Welt und familiäre Beziehung. - Potsdam : Verlag für Berlin-Brandenburg. - 2000, S. 59-72
4. Jan Hus ve Vatikánu : mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí / Pánek, Jaroslav ; Polívka, Miloslav. - Praha : Historický Ústav, 2000 /
5. Všeobecná a bio-bibliografická příručka / Polívka, Miloslav [Bearb.] ; Mikulec, Jiří [Bearb.]. - Praha : Historický ústav, 1999 /
6. Handbuch der historischen Stätten Deutschlands : Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim ; Eberhard, Winfried. - Stuttgart : Kröner, 1998 /
7. Briefe der Reichsstadt Nürnberg an die Geistlichen in den böhmischen Ländern aus den Jahren 1404-1434 : Einleitung und Edition / Polívka, Miloslav. - 1998 /
8. Handbuch der historischen Stätten / Böhmen und Mähren / / Bahlcke, Joachim [Hrsg.] ; Eberhard, Winfried [Hrsg.] ; Polívka, Miloslav [Hrsg.]. - Stuttgart : Kröner, 1998
9. In memoriam Josefa Macka : (1922 - 1991) / Polívka, Miloslav [Hrsg.] ; Macek, Josef [GefeierteR] ; Šmahel, František. - 1. vyd.. - Praha : Historický Ústav, 1996 / (Práce Historického Ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea;14) /
10. Reiseanweisung für einen jungen Mann aus dem Spätmittelalter / / Polívka, Miloslav. - In: Husitství, reformace, renesance / uspoř. Jaroslav Pánek ... ; 2. - Praha : Historický Ústav. - 1994, S. 661-671
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 17 Benötigte Zeit: 0.745 Sekunden


14. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419-1434) / / Polívka, Miloslav. - In: Die hussitische Revolution. - 2012, S. 164-180
2. Dvory a rezidence ve strědověku ; 3 . - Praha. - 2009 [Rezension] / / Polívka, Miloslav. - In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. - ISSN 0012-1223. - Bd. 66.2010, H. 2, S. 940-942
3. Dvory a rezidence ve strědověku. - Praha : Historický Ústav AV ČR [Rezension] / / Polívka, Miloslav. - In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. - ISSN 0012-1223. - Bd. 66.2010, H. 2, S. 941-942
4. Jaroslav Eršil : 20. ledna 1926-18. listopadu 2008 / / Polívka, Miloslav. - In: Mediaevalia historica Bohemica. - ISSN 0862-979X. - Bd. 12.2009, H. 1, S. 202-203
5. Říšské město Norimberk a jeho dary králům Svaté říše římské : (Ruprecht Falcký, Zikmund Lucemburský a Albrecht Habsburský) / / Polívka, Miloslav. - In: Dvory a rezidence ve strědověku ; 3. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. - 2009, S. …
6. Malá a velká společenství ve středověkých a raně novověkých dějinách Polska a českých zemí / / Polívka, Miloslav. - In: Česky časopis historický. - ISSN 0862-6111. - Bd. 107.2009, H. 1, S. 236-238
7. The Expansion of the Czech State During the Era of the Luxemburgs (1306-1419) / / Polívka, Miloslav. - In: A history of the Czech Lands. - 2009, S. 119-146
8. Husitství v zahraniční literatuře posledních dvou desítiletí / / Polívka, Miloslav. - In: Pánek, Jaroslav. České dějiny v současné zahraniční historiografii. - 2008, S. 25-43
9. Sovrani dell'Europa centrale ed altre personalità rimarchevoli a cavallo tra medioevo ed età moderna visti con gli occhi di due astrologi / / Polívka, Miloslav. - In: Český Historický Ústav (Rom). Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. - …
10. Dvory a rezidence ve strědověku. - Praha : Historický Ústav AV ČR [Rezension] / / Polívka, Miloslav. - In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. - ISSN 0012-1223. - Bd. 63.2007, H. 2, S. 841-842
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 128 Benötigte Zeit: 0.898 Sekunden


15. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 1.006 Sekunden


16. Verbundkatalog GBV  
1. Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den böhmischen Ländern während der hussitischen Revolution (1419 - 1434) / Polívka, Miloslav. - In: Die hussitische Revolution (2012), S. [163]-180 [swb]
2. Die böhmischen Adelsreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit / Pánek, Jaroslav. - In: Grand Tour (2005), S. 53-69 [swb]
3. Die böhmischen Adelsreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit / Pánek, Jaroslav. - In: Grand Tour (2005), S. 53-69 [gbv]
4. Ulrich von Rosenberg und seine Umgebung / Polívka, Miloslav. - In: Adelige Welt und familiäre Beziehung (2000), S. 59-72 [swb]
5. Jan Hus ve Vatikánu : mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí / Pánek, Jaroslav. - Praha : Historický Ústav, 2000 [gbv] | [swb]
6. Wirtschaftliche Beziehungen Nürnbergs mit den "Böhmischen Ketzern" in den Jahren 1419 bis 1434 : haben die Nürnberger mit den Hussiten Handel betrieben? / Polívka, Miloslav. - In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, ISSN …
7. Historický Ústav Akademie Věd České Republiky : všeobecná a bio-bibliografická příručka / Polívka, Miloslav. - Praha [u.a.], 1999 [gbv]
8. Briefe der Reichsstadt Nürnberg an die Geistlichen in den böhmischen Ländern aus den Jahren 1404-1434 : Einleitung und Edition / Polívka, Miloslav. - 1998 [swb]
9. Handbuch der historischen ... ; Böhmen und Mähren / Bahlcke, Joachim. - Stuttgart : Kröner, 1998 [swb]
10. In memoriam Josefa Macka : (1922 - 1991) / Polívka, Miloslav. - 1. vyd. - Praha : Historický Ústav, 1996 [gbv] | [swb]
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 1.105 Sekunden


17. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
1. [Polívka, Miloslav: Mikulás z Husi a ni�si slechta v pocátoích husitské revoluce] / / Polívka, Miloslav
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 3.749 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Polívka, Miloslav.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 108 Benötigte Gesamtzeit: 3.806 Sekunden