ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Zdeněk Lukeš, Praha moderní. Velký průvodce po architektuře 1900-1950. Historické centrum; Zdeněk Lukeš, Praha moderní II. Velký průvodce po architektuře 1900-1950. Levý břeh Vltavy; Zdeněk Lukeš, Praha moderní III. Velký průvodce po architektuře …
2. Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland ; Konferenz im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Karls- und Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf vom 11.-12. Mai 2007 / 2009
3. Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu ; Academia / Pešek, Jiří / 1986
4. Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia ; graph. Darst., Kt. / Pešek, Jiří / 1988
5. Od aglomerace k velkoměstu ; Praha a středoevropské metropole 1850 - 1920 / Pešek, Jiří / 1999
6. Historikové na cestách ; cyklus sedmipřednáškový / 1997
7. České soudobé dějiny v diskusi ; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR / 2011
8. Nacistický urbanismus v hlavních městech střední Evropy ve světle literatury (Varšava, Vídeň, Praha) ; = Nationalsozialistische Stadtplanung in den Hauptstädten Mitteleuropas im Spiegel der Literatur (Warschau, Wien, Prag) = Nazi urbanism in the …
9. Nezměrné ztráty a jejich zvládání ; obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka : stati a rozšířené příspěvky z 33. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., …
10. Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins ; Západočeské Muzeum / Bouška, Vladimír / 1999
11. Sedimentary formations of the Bohemian Massif ; Ústřední Ústav Geologický / Havlena, Václav / 1968
12. Inseln der bürgerlichen Autonomie? ; Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90 / 2009
13. Erosion and clastic dikes in coal seams of the Central Bohemian Basins and their significance for the determination of plant substance coalification ; Ill., graph. Darst. / Pešek, Jiří / 1978
14. Jeho Praha ; výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy : vydáno k životnímu jubileu autora = ausgewählte Studien von Jiří Pešek zur Geschichte Prags : herausgegeben zum 60. Lebensjubiläum des Autors / Pešek, Jiří / 2014
15. Škola a město ; sborník příspěvků z Konference "Škola a Město", konané ve dnech 5. - 6. října 1992 / 1994
16. Pražské slavnosti a velké výstavy ; sborník příspěvků z konferencí Archivu Hlavního Města Prahy 1989 a 1991 / 1995
17. Mezi liberalismem a totalitou ; komunální politika ve středoevropských zemích 1848 - 1948 ; sborník příspěvků z konference Archivu hlavního města Prahy 1994 / 1997
18. Ponížení a odstrčení města versus katastrofy ; Scriptorium / 1998
19. Žena v dějinách Prahy ; sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro Gender Studies 1993 / 1996
20. 9th Coal Geology Conference ; conference topics: reasonable utilization of coal reserves with regard to the environment, geology and paleontology of coal-bearing strata, coal prospecting, exploration and evaluation, energy policy, utilization of …
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 149 Benötigte Zeit: 0.301 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Pešek, Jirí.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 0.324 Sekunden