ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.291 Sekunden


2. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Martin Nodl / Nodl, Martin [Verfasser] / 2017 Digitalisat
2. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / von Martin Nodl ; aus dem Tschechischen übersetzt von Roswitha und Pavel Cervicek / Nodl, Martin [Verfasser]
3. Karel IV. v soudobých kronikách / Marie Bláhová, Zuzana Lukšová, Martin Nodl ; přeložily a poznámkami opatřily Marie Bláhová a Zuzana Lukšová / Bláhová, Marie [Herausgeber] [Übersetzer]
4. Dekret kutnohorský / Martin Nodl / Nodl, Martin [Verfasser] / 2010
5. Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století : [kniha vznikla v rámci projektu Grantové Agentury AV ČR ...] / k vyd. připravili Martin Nodl ... / Nodl, Martin [Herausgeber] / 2009
6. Sociální svět středověkého města / [Centre for Medieval Studies]. Ed. Martin Nodl / Nodl, Martin [Herausgeber] / 2006
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 0.322 Sekunden


3. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
1. Zbožnost středověku / 2007 - In: Colloquia mediaevalia Pragensia ; 6 ( WStLA )
2. Šlechta, moc a reprezentace ve stědoveku / 2007 - In: Colloquia mediaevalia Pragensia ; 9 ( WStLA )
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.264 Sekunden


4. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Stredoveká univerzitní vzdelanost / Nodl, Martin. - Vydání první. - V Praze : Centrum medievistických studií AV CR a UK pri Filosofickém ústavu AV CR, v.v.i., v Praze, 2017
2. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin. - Köln : Böhlau Verlag, 2017
3. Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku / Bracha, Krzysztof. - Vydání první. - Praha : Centrum medievistiských studií, 2016
4. Karel IV. v soudobých kronikách / Bláhová, Marie. - Vydání v tomto souboru první. - Praha : Argo, 2016
5. Právní kultura stredoveku / Nodl, Martin. - Vydání první. - Praha : Filosofia, 2016
6. Stredovek v nás / Nodl, Martin. - Vydání první. - Praha : Argo, 2015
7. Jeden den ve stredoveku / Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Nakl. Lidové Noviny, 2014
8. Manzelství v pozdním stredoveku : rituály a obyceje / Kras, Pawel. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2014
9. Dekret kutnohorský / Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Nakl. Lidové Noviny, 2010
10. Antropologické prístupy v historickém bádání / Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2007
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 13 Benötigte Zeit: 0.444 Sekunden


5. swissbib  
1. Sociální svět středověkého města / Nodl, Martin, 1968-
2. Moc a její symbolika ve středověku / Nodl, Martin, 1968-
3. Šlechta, moc a reprezentace ve středověku / Nodl, Martin, 1968-
4. Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století / Nodl, Martin, 1968-
5. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin
6. Zbožnost střevoděku / Nodl, Martin, 1968-
7. Rituál smíření : konflikt a jeho řešení ve středověku : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně / Nodl, Martin
8. Právní kultura středověku / Nodl, Martin, 1968-
9. Memoria et damnatio memoriae ve středověku / Nodl, Martin, 1968-
10. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin, 1968-
11. Středověká univerzitní vzdělanost / Nodl, Martin, 1968-
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.348 Sekunden


6. IDS Basel/Bern  
1. Šlechta, moc a reprezentace ve středověku / Nodl, Martin, 1968-
2. Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století / Nodl, Martin, 1968-
3. Sociální svět středověkého města / Nodl, Martin, 1968-
4. Zbožnost střevoděku / Nodl, Martin, 1968-
5. Moc a její symbolika ve středověku / Nodl, Martin, 1968-
6. Právní kultura středověku / Nodl, Martin, 1968-
7. Memoria et damnatio memoriae ve středověku / Nodl, Martin, 1968-
8. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin, 1968-
9. Středověká univerzitní vzdělanost / Nodl, Martin, 1968-
Treffer insgesamt: 9 Benötigte Zeit: 0.310 Sekunden


7. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.241 Sekunden


8. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.400 Sekunden


9. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Moc a její symbolika ve středověku / 2011
. Memoria et damnatio memoriae ve středověku / 2014
. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / 2014
. Jan Slavík and The Genesis of the Czech Nation: Between Methodology, Politics, and Ideology / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2009
. Sędzia polubowny – Wacław IV. Międzynarodowe aspekty politycznej rywalizacji monarchii polsko-litewskiej i Zakonu Krzyżackiego / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2010
. Západočeské Stříbro v roce 1380 / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 1994
. In facie ecclesiae / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2014
. KRÁLOVSKÉ SVATBY A ROZVODY / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2014
. Populační vývoj Stříbra v letech 1380-1419 / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2000
. Husitská právní kultura. Úvodní zamyšlení / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2016
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 46 Benötigte Zeit: 0.530 Sekunden


10. Österreichische Nationalbibliothek  
. Na hradech a v podhradí. Vnímání dětství ve středověku a jeho proměny / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2018
. Praga mater arcium. Translacio studii a pražská univerzita / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2017
. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin, 1968- [VerfasserIn] / [2017]
. Středověká univerzitní vzdělanost : = Medieval university education / Jeroným Pražský († 30. květen 1416): Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu, Veranstaltung, 2016, Tabor [VerfasserIn] …
. Král požádaný. Symbolická komunikace Zikmunda Korybutoviče / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2016
. Husitská právní kultura. Úvodní zamyšlení / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2016
. The Hussites and the Bohemian Reformation / Nodl, Martin [VerfasserIn] / 2016
. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku / 2016
. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Úvodní zamyšlení / Bracha, Krzysztof [VerfasserIn] / 2016
. Právní kultura středověku / 2016
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 47 Benötigte Zeit: 0.488 Sekunden


11. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. ˜Dasœ Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin / 2017
2. Dekret kutnohorský / Nodl, Martin / 2010
3. Karel IV. v soudobých kronikách / 2016
4. StYedovká univerzitní vzdlanost / Jeroným Pra~ský ( 30. kvten 1416): Pozdn stYedovká univerzitní vzdlanost a intelektuálové v kultuYe latinského Západu 2016 Tabor / 2017
5. StYedovk v nás / Nodl, Martin / 2015
6. Antropologické pYístupy v historickém bádání / 2007
8. Kamenné kYí~e ech a Moravy / 1997
9. Jeden den ve stYedovku / 2014
10. Právní kultura stYedovku / 2016
11. esko-polské kazatelské vztahy ve stYedovku / 2016
12. TYi studie o dob Karla IV. / Nodl, Martin / 2006
13. Djepisectví mezi vdou a politikou : úvahy o historiografii 19. a 20. století / Nodl, Martin / 2007
14. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin / 2017
15. Verba in imaginibus : Frantiaek `mahelovi k 70. narozeninám / 2004
16. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin / 2017
17. Ekonomie nemoci a milosrdenství ve stYedovku : = ˜Theœ economy of illness and mercy in the Middle Ages / Nodl, Martin / 2014
18. Thomas A. Fudge, The Trial of Jan Hus: Medieval heresy and criminal procedure / Nodl, Martin / 2014
20. Barbara Schneider, Erich Maschke. Im Beziehungsgeflecht von Politik und Geschichtswissenschaft / Nodl, Martin / 2016
21. Marcin StarzyDski, Das mittelalterliche Krakau. Der Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Metropole / Nodl, Martin / 2016
24. Migrationen im Mittelalter. Ein Handbuch, ed. Michael Borgolte / Nodl, Martin / 2017
25. Djiny msta Plzn I. Do roku 1788, edd. Jaroslav Douaa, Marie Malivánková Wasková / Nodl, Martin / 2016
26. Martin Musílek, Patroni, klienti, pYíbuzní. Sociální svt Starého Msta pra~ského ve 14. století : = Martin Musílek, Patrone, Klienten, Verwandte. Die soziale Welt der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert = Martin Musílek, Patrons, clients, kinship. …
27. lnes Luft, Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere / Nodl, Martin / 2017
28. Niels Petersen, Die Stadt vor den Toren. Lüneburg und sein Umland im Spätmittelalter / Nodl, Martin / 2017
29. Elisabeth Gruber, "Raittung und außgab zum gepew". Kommunale Rechnungspraxis im oberösterreichischen Freistadt. Edition und Kommentar der Stadtgrabenrechnung (1389-1392) / Nodl, Martin / 2017
Treffer insgesamt: 29 Benötigte Zeit: 0.640 Sekunden


12. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.654 Sekunden


13. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Das Kuttenberger Dekret von 1409 ; von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin / 2017
2. Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje ; = Marriage in the Late Middle Ages - rituals and customs / 2014
3. Právní kultura středověku ; Filosofia / 2016
4. Memoria et damnatio memoriae ve středověku ; = Memoria et Damnatio Memoriae in the Middle Ages / 2014
5. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku ; = Bohemian-Polish preaching relations in the Middle Ages : introductory reflection / 2016
6. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku ; Argo / 2014
7. Středověká univerzitní vzdělanost ; = Medieval university education / 2017
8. Jan Hus ; życie, myśl, dziedzictwo / 2017
9. Středověk v nás ; Argo / Nodl, Martin / 2015
10. Karel IV. v soudobých kronikách ; Argo / 2016
11. Jeden den ve středověku ; Nakladatelství Lidové noviny / 2014
12. Edice Historické myšlení ; Nakladatelství Argo / 1996
13. Dekret kutnohorský ; Nakl. Lidové Noviny / Nodl, Martin / 2010
14. Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století ; Filosofia - Philosophia / 2009
15. Antropologické přístupy v historickém bádání ; Argo / 2007
16. Člověk českého středověku ; Argo / 2002
17. Tří studie o době Karla IV. ; Argo / Nodl, Martin / 2006
18. Niels Petersen, Die Stadt vor den Toren. Lüneburg und sein Umland im Spätmittelalter ; txt / Nodl, Martin / 2017
19. Elisabeth Gruber, "Raittung und außgab zum gepew". Kommunale Rechnungspraxis im oberösterreichischen Freistadt. Edition und Kommentar der Stadtgrabenrechnung (1389-1392) ; txt / Nodl, Martin / 2017
20. Verba in imaginibus ; František Šmahelovi k 70. narozeninám / 2004
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 46 Benötigte Zeit: 0.835 Sekunden


14. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 1.028 Sekunden


15. Verbundkatalog GBV  
1. Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts / Nodl, Martin. - In: Bohemia, ISSN 0523-8587, Bd. 58 (2018), 2, S.286-309
2. Konfession in Text und Politik / Schulze Wessel, Martin. - München : Verlag Collegium Carolinum, 2018
3. Středověká univerzitní vzdělanost / Nodl, Martin. - Vydání první. - V Praze : Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze, 2017
4. Technokratischer Sozialismus / Schulze Wessel, Martin. - München : Verlag Collegium Carolinum, 2017
5. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin. - Köln : Böhlau Verlag, 2017 Digitalisat
6. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin. - Köln : Böhlau Verlag, 2017
7. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku / Bracha, Krzysztof. - Vydání první. - Praha : Centrum medievistiských studií, 2016
8. Karel IV. v soudobých kronikách / Bláhová, Marie. - Vydání v tomto souboru první. - Praha : Argo, 2016
9. Právní kultura středověku / Nodl, Martin. - Vydání první. - Praha : Filosofia, 2016
10. Středověk v nás / Nodl, Martin. - Vydání první. - Praha : Argo, 2015
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 31 Benötigte Zeit: 1.124 Sekunden


16. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Von Prag nach Leipzig: Die Leipziger Universitätsgründung 1409 / / Bünz, Enno. - In: Sachsen Böhmen 7000. - Chemnitz : smac Staatliches Museum für Archäologie. - 2018, S. 202-209 : Illustrationen
2. Johannes Hoffmann von Schweidnitz - ein Akademiker zwischen Sachsen und Böhmen / / Nodl, Martin. - In: Sachsen Böhmen 7000. - Chemnitz : smac Staatliches Museum für Archäologie. - 2018, S. 198-201 : Illustrationen
3. Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts / / Nodl, Martin. - In: Bohemia. - München : Verlag des Collegium Carolinum, ISSN 0523-8587. - Bd. 58 (2018), 2, S. 286-309
4. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / / Nodl, Martin. - Köln : Böhlau Verlag, 2017 / (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa;Band 51) Digitalisat
5. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / Nodl, Martin. - Köln : Böhlau Verlag, 2017 / (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa;Band 51) /
6. Karel IV. v soudobých kronikách / Bláhová, Marie ; Lukšová, Zuzana ; Nodl, Martin. - Vydání v tomto souboru první. - Praha : Argo, 2016 /
7. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku / Nodl, Martin [Hrsg.]. - Vyd. 1.. - Praha : Argo, 2014 /
8. Memoria et damnatio memoriae ve středověku / Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2014 /
9. Manželství v pozdním středověku : rituály a obyčeje / Kras, Paweł [Hrsg.] ; Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2014 / (Colloquia Mediaevalia Pragensia;14) /
10. Dekret kutnohorský / Nodl, Martin. - Vyd. 1.. - Praha : Nakl. Lidové noviny, 2010 / (Edice Česká historie;23) /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 22 Benötigte Zeit: 1.370 Sekunden


17. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Jan Hus : życie, myśl, dziedzictwo / / Jan Hus - Myśl, Życie, Dziedzictwo, Veranstaltung, 2015, Warschau. - Wydanie I - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017
2. Středověká univerzitní vzdělanost / / Nodl, Martin. - Vydání první - Praha : Filosofia, 2017
3. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / / Nodl, Martin. - Köln : Böhlau Verlag, [2017] Digitalisat
4. Das Kuttenberger Dekret von 1409 : Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen / / Nodl, Martin. - 1. Auflage - Köln : Böhlau Köln, 2016
5. Karel IV. v soudobých kronikách / / Bláhová, Marie. - Vydání v tomto souboru první - Praha : Argo, [2016]
6. Středověk v nás / / Nodl, Martin. - Vydání první - Praha : Argo, 2015
7. Nationalismus und Nationalbewußtsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühungen um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen in Böhmen / / Nodl, Martin. - In: Chronicon Aulae Regiae - die Königsaaler Chronik. - …
8. Moc a její symbolika ve středověku / / Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2011
9. Přemyslovci. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny. - 2009 [Rezension] / / Nodl, Martin. - In: Numismatické listy. - ISSN 0029-6074. - Bd. 65.2010, H. 1, S. 40-41
10. Dekret kutnohorský / / Nodl, Martin. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 105 Benötigte Zeit: 1.792 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Nodl, Martin.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 133 Benötigte Gesamtzeit: 1.867 Sekunden