ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 2.448 Sekunden


2. Deutsche Nationalbibliothek  
1. Polityka ludnościowa Zakonu Niemieckiego w Prusach i na Pomorzu / Henryk Łowmiański ; Wydawnictwa Instytuta Bałtyckiego / Łowmiański, Henryk [Verfasser]
2. Historischer Abriss der Wojewodschaft Nowogrodek in ihren heutigen Grenzen (bis zum Jahre 1795) / Henryk Łowmiański. Dienstl. Übers. ausgeführt v. Curt Poralla / Łowmiański, Henryk [Verfasser]
3. Das heidnische Preussen / Henryk Lowmiański. Vertraul. Übers. von Harald Cosack / Łowmiański, Henryk [Verfasser]
Treffer insgesamt: 3 Benötigte Zeit: 2.505 Sekunden


3. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. U podstaw panstwowosci slowianskiej / Lowmianski, Henryk. - Poznan : PTPN, 2009
2. Akty Cechow Wilenskich : 1495 - 1759 / Lowmianski, Henryk. - Poznan : Wydawn. Poznanskie, 2006
3. Religija slavjan i ee upadok : (VI - XII vv.) / Lowmianski, Henryk. - Sankt-Peterburg : Akademiceskij Proekt, 2003
4. Polityka Jagiellonów / Lowmianski, Henryk. - Poznan : Wydawn. Poznanskie, 1999
5. Zaludnienie panstwa litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / Lowmianski, Henryk. - Poznan : Wydawn. Poznanskie, 1998
6. Prusy - Litwa - krzyzacy / Lowmianski, Henryk. - Wyd. 1. - Warszawa : Panstw. Inst. Wydawn., 1989
7. Studia nad dziejami Slowianszczyzny, Polski i Rusi w wiekach srednich / Lowmianski, Henryk. - Wyd. 1. - 1986
8. Studia nad dziejami Slowianszczyzny, Polski i Rusi w wiekach srednich / Lowmianski, Henryk. - Wyd. 1. - Poznan : Wydawn. Naukowe UAM, 1986
9. Rus' i normanny : per. s pol'skogo / Lowmianski, Henryk. - Moskva : Progress, 1985
10. Poczatki Polski ; 6, Polityczne i spoleczne ... ; 2 / Lowmianski, Henryk. - 1985
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 40 Benötigte Zeit: 2.900 Sekunden


4. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.770 Sekunden


5. swissbib  
1. Poczatki Polśki : z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e / Łowmiański, Henryk
2. Prusy - Litwa - Krzyzacy / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
3. Początki Polski / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
4. Geneza Wielkiej Rewolucji Październikowej / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
5. Historia Polski / Łowmiański, Henryk
6. Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII) / Łowmiański, Henryk
7. Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
8. Początki Polski : z dziejów słowian w I tysiącleciu n. e / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
9. Religija slavjan i ee upadok : (VI-XII vv.) / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
10. Historia Polski / Łowmiański, Henryk
11. Rusʹ i normanny / Łowmiański, Henryk
12. Polityka Jagiellonów / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
13. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
14. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
15. Religia Słowian i jej upadek (w. VI - XII) / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
16. Studia nad dziejami Slowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich / Łowmiański, Henryk
17. Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
18. Tom 1 do roku 1764 / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
19. Religia Słowian i jej upadek : (w. VI-XII) / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
20. U podstaw państwowości słowiańskiej / Łowmiański, Henryk
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 26 Benötigte Zeit: 0.801 Sekunden


6. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1970
2. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1967
3. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1973
4. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich ; Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza / Łowmiański, Henryk / 1986
5. Geneza Wielkiej Rewolucji Październikowej ; txt / Łowmiański, Henryk / 1968
6. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1985
7. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1964
8. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego ; Wydawn. Naukowe Uniw. Im. A. Mickiewicza / Łowmiański, Henryk / 1983
9. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1963
10. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1985
11. Historia Polski ; Państw. Wydawn. Naukowe / 1960
12. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich ; Panstw. Wydaw. Naukowe / Łowmiański, Henryk / 1953
13. Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego ; Osselineum / 1973
14. Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich ; Państwowe Wydawn. Naukowe / Łowmiański, Henryk / 1957
15. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1964
16. Początki Polski ; polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk / 1963
17. Prusy - Litwa - Krzyżacy ; Państw. Inst. Wydawn. / Łowmiański, Henryk / 1989
18. Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich ; PWN / Łowmiański, Henryk / 1957
19. Transformations sociales en Europe centrale et orientale aux VIe - XIIe siLcles ; XIIIe Congrès Internationale des Sciences Historiques, Moscou, 16 - 23 Aout 1970 / ŁOwmiański, Henryk / 1970
20. Słowianie w dziejach Europy ; [s.n.] / 1974
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 61 Benötigte Zeit: 3.831 Sekunden


7. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 1.141 Sekunden


8. IDS Basel/Bern  
1. Rusʹ i normanny / Łowmiański, Henryk
2. Poczatki Polśki : z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e / Łowmiański, Henryk
3. Historia Polski / Łowmiański, Henryk
4. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego / Łowmiański, Henryk, 1898-1984
5. Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII) / Łowmiański, Henryk
6. Historia Polski / Łowmiański, Henryk
7. Studia nad dziejami Slowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich / Łowmiański, Henryk
8. U podstaw państwowości słowiańskiej / Łowmiański, Henryk
9. Zagadnienie roli normanów w genezie państw słowiańskich / Łowmiański, Henryk
10. Historia Polski / Lowmianski, Henryk
Treffer insgesamt: 10 Benötigte Zeit: 1.314 Sekunden


9. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Studja nad poczatkami spoleczenstwa i panstwa litewskiego : 1 / Lowmianski, Henryk [VerfasserIn] / 1931
. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / Łowmiański, Henryk [VerfasserIn] / 1998
. Studja nad poczatkami spoleczenstwa i panstwa litewskiego : 2 / Lowmianski, Henryk [VerfasserIn] / 1932
. Studja nad poczatkami spoleczenstwa i panstwa litewskiego / Lowmianski, Henryk [VerfasserIn]
. Rus' i normanny / Łowmianski, Henryk [VerfasserIn] / 1985
. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich / Łowmiański, Henryk [VerfasserIn] / 1953
. Religia słowian i jej upadek : (w. VI - XII) / Łowmianski, Henryk [VerfasserIn] / 1979
. Zagadnienie roli Normanow w genezie panstw slowianskich / Lowmianski, Henryk [VerfasserIn] / 1957
. U podstaw państwowości słowiańskiej / Łowmiański, Henryk [VerfasserIn] / 2009
. Studia nad dziejami Wielkiego Ksiȩstwa Litewskiego / Łowmiański, Henryk [VerfasserIn] / 1983
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 30 Benötigte Zeit: 1.538 Sekunden


10. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
. Historia Polski / / Instytut historii (Warszawa) / [1955]-.
Treffer insgesamt: 1 Benötigte Zeit: 1.431 Sekunden


11. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Podstawy gospodarcze formowania si paDstw sBowiaDskich / AowmiaDski, Henryk / 1953
2. Studia nad dziejami SBowiaDszczyzny, Polski i Rusi w wiekach [rednich / AowmiaDski, Henryk / 1986
3. Prusy - Litwa - Krzy|acy / AowmiaDski, Henryk / 1989
4. Geneza Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej / AowmiaDski, Henryk / 1968
5. Pocztki Polski : polityczne i spoBeczne procesy ksztaBtowania si narodu do pocztku wieku XIV; 3 / AowmiaDski, Henryk / 1967
6. Pocztki Polski : polityczne i spoBeczne procesy ksztaBtowania si narodu do pocztku wieku XIV; 6,2 / AowmiaDski, Henryk / 1985
7. Pocztki Polski : polityczne i spoBeczne procesy ksztaBtowania si narodu do pocztku wieku XIV; 6,1 / AowmiaDski, Henryk / 1985
8. SBowianie w dziejach Europy / 1974
9. Studia nad dziejami Wielkiego Ksistwa Litewskiego / AowmiaDski, Henryk / 1983
10. Transformations sociales en Europe centrale et orientale aux VIe - XIIe siLcles : XIIIe Congrès Internationale des Sciences Historiques, Moscou, 16 - 23 Aout 1970 / AOwmiaDski, Henryk / 1970
11. Zagadnienie roli Normanów w genezie paDstw sBowiaDskich / AowmiaDski, Henryk / 1957
12. Pocztki Polski : polityczne i spoBeczne procesy ksztaBtowania si narodu do pocztku wieku XIV; 4 / AowmiaDski, Henryk / 1970
13. Pocztki Polski : polityczne i spoBeczne procesy ksztaBtowania si narodu do pocztku wieku XIV; 1 / AowmiaDski, Henryk / 1963
14. Historia Polski; 1. Do roku 1764. 1. Do poBowy 15 w. ; [1] / 1960
15. Zagadnienie roli Normanów w genezie paDstw sBowiaDskich / AowmiaDski, Henryk / 1957
16. Zagadnienie roli Normanów w genezie paDstw sBowiaDskich / / AowmiaDski, Henryk / 1957
17. Historia Polski; 1,2: Do roku 1764 ; Od polowy XV w. / 1960
18. Rus' i normanny / AowmiaDski, Henryk / 1985
19. Historia Polski; 1,3: Do roku 1764 ; Chronologia, bibliografia, indeksy, tablice genealogiczne, mapy / 1961
20. Historia Polski do r. 1466 / 1954
21. Studja nad pocza'tkami spoBeczeDstwa i paDstwa litewskiego; T. 2: [...] / AowmiaDski, Henryk / 1932
22. Studja nad pocza'tkami spoBeczeDstwa i paDstwa litewskiego; T. 1: [...] / AowmiaDski, Henryk / 1931
23. Podstawy gospodarcze formowania sie paDstw sBowiaDskich / AowmiaDski, Henryk / 1953
24. Pocztki Polski / AowmiaDski, Henryk / 1963-
25. Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego / 1973
26. Studia historica : w 35-lecie pracy naukowej Henryka AowmiaDskiego / 1958
27. Prusy - Litwa - Krzy|acy / / AowmiaDski, Henryk / 1989
28. Religia SBowian i jej upadek : (w. VI-XII) / AowmiaDski, Henryk / 1979
29. Religia sBowian i jej upadek : (w VI-XII) / AowmiaDski, Henryk / 1979
30. Studia nad dziejami Wielkiego Ksistwa Litewskiego / / AowmiaDski, Henryk / 1983
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 100 Benötigte Zeit: 4.051 Sekunden


12. Österreichische Nationalbibliothek  
. Polityka Jagiellonów / Łowmiański, Henryk [VerfasserIn] / 1999
. Religia Słowian i jej upadek : w. VI - XII / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1986
. Początki polski : polityczne i społeczne procesy kszałtowania się narodu do początku wieku XIV : 6, 2 / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1985
. Początki polski : polityczne i społeczne procesy kszałtowania się narodu do początku wieku XIV : 6, 1 / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1985
. Studia nad dziejami Wielkiego Ksiȩstwa Litewskiego / Łowmiański, Henryk [VerfasserIn] / 1983
. Slowianie w dziejach Europy : Studia histor. ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej prof. Henryka Lowmianskiego / 1974
. Początki polski : polityczne i społeczne procesy kszałtowania się narodu do początku wieku XIV : 4 / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1970
. Początki polski : polityczne i społeczne procesy kszałtowania się narodu do początku wieku XIV : 3 / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1967
. Początki polski : polityczne i społeczne procesy kszałtowania się narodu do początku wieku XIV : 2 / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1964
. Początki polski : polityczne i społeczne procesy kszałtowania się narodu do początku wieku XIV / Łowmiański, Henryk, 1898-1984 [VerfasserIn] / 1963
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 18 Benötigte Zeit: 1.852 Sekunden


13. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Akty cechów wileńskich : 1495 - 1795 / Łowmiański, Henryk [Hrsg.] ; Jurkiewicz, Jan. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 2006 /
2. Religija slavjan i ee upadok : (VI - XII vv.) / Łowmiański, Henryk. - Sankt-Peterburg : Akademičeskij Proekt, 2003 /
3. Polityka Jagiellonów / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1999 /
4. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1998 /
5. Les slaves et leurs voisins dans l'antiquité et au moyen âge : opera minora / Łowmiański, Henryk. - Wrocław [u.a.] : Ossolineum, 1993 / (Polish historical library;9) /
6. Prusy-Litwa-krzyżacy / Łowmiański, Henryk. - Wyd. 1. - Warszawa : Państw. Inst. Wydawn., 1989 /
7. Religia Słowian i jej upadek : [w. VI - XII] / Łowmiański, Henryk. - Warszawa : Panstwowe Wydawn. Naukowe, 1986 /
8. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich / Łowmiański, Henryk. - Wyd. 1. - Poznań : UAM, 1986 / (Seria historia;113) /
9. Początki Polski / 6,2 / / Łowmiański, Henryk. - 1985
10. Początki Polski / 6,1 / / Łowmiański, Henryk. - 1985
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 57 Benötigte Zeit: 4.500 Sekunden


14. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
1. [Lowmianski, Henryk: Studia nad dziejami Slowianszczyzny] / / Lowmianski, Henryk. - 1986
2. [Lowmianski, Henryk: Rus'' i normanny] / / Lowmianski, Henryk. - [ca. 1985]
3. [Lowmianski, Henryk: Studia nad dziejami Wielkiego Ksiestwa Litewskiego] / / Lowmianski, Henryk. - 1983
4. [Lowmianski, Henryk: Geneza Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej] / / Lowmianski, Henryk. - 1968
5. [Lowmianski, Henryk: Geneza wielkiej rewolucji pozdziernikowej] / / Lowmianski, Henryk. - 1968
6. [Lowmianski, Henryk: Poczatki Polski] / / Lowmianski, Henryk. - 1963
7. [Lowmianski, Henryk: Poczatki Polski] / / Lowmianski, Henryk. - [ca. 1963]
8. [Lowmianski, Henryk: Zagadnienie roli normanów wgenezie panstw slowianskich] / / Lowmianski, Henryk. - 1957
9. [Lowmianski, Henryk: s. Studia historica] / / Lowmianski, Henryk
10. [Lowmianski, Henryk: s. Slowianie w dziejach Europy] / / Lowmianski, Henryk
Treffer insgesamt: 10 Benötigte Zeit: 4.310 Sekunden


15. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Polityka Jagiellonów / / Łowmiański, Henryk. - Wyd. 2 - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2006
2. Stan badań nad dziejami dawnych Prusów / / Łowmiański, Henryk. - In: Pruthenia. - ISSN 1897-0915. - Bd. 1.2006, S. 147-170
3. Akty cechów wileńskich 1495-1759 / / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wyd. Poznańskie, 2006
4. Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie / / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 2005
5. Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu / / Łowmiański, Henryk. - In: Początki państwa polskiego . Księga Tysiąclecia ; T. 1. Organizacja polityczna. - 2002, S. 111-162
6. Zagadnienia gospodarcze wczesnofeudalnego państwa polskiego / / Łowmiański, Henryk. - In: Początki państwa polskiego . Księga Tysiąclecia ; T. 2. Społeczeństwo i kultura. - 2002, S. 15-36
7. Polityka Jagiellonów / / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1999
8. Zaludnienie Państwa Litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1998
9. Witold wielki książę litewski / / Łowmiański, Henryk. - In: Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica. - ISSN 0860-0066. - Bd. 7.1995, S. 19-71
10. Les Slaves et leurs voisins dans l'antiquité et au moyen âge : opera minora / / Łowmiański, Henryk. - Wroclaw [u.a.] : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1993
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 76 Benötigte Zeit: 4.470 Sekunden


16. Verbundkatalog GBV  
1. U podstaw państwowości słowiańskiej / Łowmiański, Henryk. - Poznań : PTPN, 2009
2. Akty Cechow Wilenskich : 1495 - 1759 / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznanskie, 2006
3. Polityka Jagiellonów / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 2006
4. Wchody miast litewskich / /Lowmiański, Henryk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005
5. Wchody miast litewskich / Łowmiański, Henryk. - In: Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (2005), 1
6. Religija slavjan i ee upadok : (VI - XII vv.) / Łowmiański, Henryk. - Sankt-Peterburg : Akademičeskij Proekt, 2003
7. Polityka Jagiellonów / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1999
8. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1998
9. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / Łowmiański, Henryk. - Poznań : Wydawn. Poznańskie, 1998
10. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI : zaludnienie w roku 1528 / Łowmiański, Henryk. - Warszawa : Wydawn. Poznańskie, 1998
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 90 Benötigte Zeit: 4.884 Sekunden


17. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 4.907 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Lowmianski, Henryk.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 154 Benötigte Gesamtzeit: 5.313 Sekunden