ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


1. Technische Informationsbibliothek (TIB)  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.283 Sekunden


2. Staatsbibliothek zu Berlin  
1. Aut viam inveniam aut faciam : in honorem Stefan Andreescu / Cristea, Ovidiu. - Iasi : Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", 2012
2. Documenta Romaniae historica / B, Tara Româneasca / Vol. 33, (1648) / Lazar, Gheorghe. - 2006
3. Gheorghe Lazar : (1782-1823) / Milicescu, Emilia St.. - Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1982
4. Gheorghe Lazar / Pârnuta, Gheorghe. - Bucuresti : Ed. stiint., 1973
5. Gheorghe Lazar / Macovescu, George. - (Bucuresti:) Editura Tineretului, 1954
6. Din geniile neamului / Gavanescul, C.. - [Bukarest] : Universul, 1932
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 0.304 Sekunden


3. Die Österreichischen Landesbibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.296 Sekunden


4. swissbib  
1. Gheorghe Lazǎr 1779-1823 : biobibliografie / Lazǎr, Gheorghe
2. Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească / Lazăr, Gheorghe
3. Les marchands en Valachie (XVIIe - XVIIIe siècles) : Gheorghe Lazăr / Lazăr, Gheorghe
4. Optimization of the response times of the feed kinematical linkages of the numerical control machine tools in order to minimize the path error [Elektronische Daten] / Stan, Gheorghe
5. Magnesia supported Au and Ag catalysts for the preparation of few-layer graphene-metal nanocomposites: relationship between catalyst structure and the properties of graphene composites [Elektronische Daten] / Lazar, Mihaela
6. Snapshot on carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in Bucharest hospitals reveals unusual clones and novel genetic surroundings for blaOXA-23 [Elektronische Daten] / Gheorghe, Irina
7. Building a practical and reliable classifier for malware detection [Elektronische Daten] / Vatamanu, Cristina
8. Removal of nonylphenol ethoxylates by electrochemically-generated coagulants [Elektronische Daten] / Ciorba, G.A.
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.359 Sekunden


5. BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Corpus Draculianum ; Dokumente und Chroniken zum walachischen Fürsten Vlad dem Pfähler 1448 - 1650 / 2017
2. Aut viam inveniam aut faciam ; in honorem Ştefan Andreescu / 2012
3. Catastife de negustori din Ţara Românească ; (secolele XVIII-XIX) / Lazǎr, Gheorghe / 2016
4. Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească ; Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza" / 2014
5. Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească ; Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza" / 2013
6. Istoria între adevăr şi manipulare ; Editura Şcoala Ardeleană / Iacob, Gheorghe / 2018
7. Les marchands en Valachie ; (XVIIe - XVIIIe siècles) / Lazǎr, Gheorghe / 2006
8. Mărturie pentru posteritate ; testamentul negustorului Ioan Băluţă din Craiova ; studiu introductiv, ediţie, arbori genealogici şi glosar / Băluţă, Ioan / 2010
9. Un nou caz de sinucidere din Ţara Românească (începutul secolului al XVIII-lea) ; = Un nouveau cas de suicide en Valachie (le début du XVIIIe siècle) = A newly discovered case of suicide in Wallachia (early 18th century) / Lazăr, Gheorghe / 2017
10. Scrierile matematice ale lui Gheorghe Lazăr ; Ill. / Lazǎr, Gheorghe / 1968
11. Alfabetul poetic ; Ed. Omonia / Kabaphēs, Kōnstantinos P. / 2011
12. Kėprėrijapamjatnik kul'tury X-XII vv. ; txt / Hâncu, Ion / 1973
13. Limbar'-srednevekovyj mogil'nik XII-XIV vekov v Moldavii ; txt / Hâncu, Ion / 1970
14. Din sfragistica boierimii muntene: memoriul din 7 septembrie 1719 şi sigiliile sale ; = A study in the Wallachian sigillography: the 7th of September 1719 memorandum and its seals = Sur la sphragistique des boyards valaques: le mémoire du 7 …
15. Les marchands de luxe, le luxe des marchands en Europe orientale ; le cas de la Valachie (XVIIe-XVIIIe siècle) / Lazǎr, Gheorghe /
16. Prea Sfinţitul Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, la 90 de ani ; antologie de texte omagiale, studii şi articole, ilustraţii / 2004
17. Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească ; Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza" /
Treffer insgesamt: 17 Benötigte Zeit: 0.548 Sekunden


6. IDS Basel/Bern  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.302 Sekunden


7. Westschweizer Bibliotheksverbund  
Beim Klick auf den Volltitel kommt ab und zu die Meldung, dass die Sitzung abgelaufen sei. Dabei wird jedoch eine neue Sitzung aufgebaut. Der 2. Klick auf den Volltitel-Link funktioniert dann. Um alle Treffer einzusehen muss die Anfrage im Zielsystem selbst gestellt werden.
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.251 Sekunden


8. Schweizerische Nationalbibliothek Bern Helveticat  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.448 Sekunden


9. Deutsche Nationalbibliothek  
1. G. Lazar : ein europäischer Maler ; 1887 - 1976 / Dorio Lazar / Lazar, Ghelman [Verfasser]
2. New Dimensions for a Challenging Security Environment: Growing Exposure to Critical Space Infrastructure Disruption Risk / by Adrian V. Gheorghe, Alexandru Georgescu, Olga Bucovețchi, Marilena Lazăr, Cezar Scarlat / Gheorghe, Adrian V. [Verfasser] Digitalisat
3. Optimization of the response times of the feed kinematical linkages of the numerical control machine tools in order to minimize the path error / by Gheorghe Stan, Gabriel Lazar, Ciprian Miron / Stan, Gheorghe [Verfasser] Digitalisat
4. Risk screening of pharmaceutical compounds in Romanian aquatic environment / by Stefania Gheorghe, Jana Petre, Irina Lucaciu, Catalina Stoica, Mihai Nita-Lazar / Gheorghe, Stefania [Verfasser] Digitalisat
5. Virulence and resistance features of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from chronic leg ulcers / by Mihaela Georgescu, Irina Gheorghe, Carmen Curutiu, Veronica Lazar, Coralia Bleotu, Mariana-Carmen Chifiriuc / Georgescu, Mihaela [Verfasser] Digitalisat
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.553 Sekunden


10. HeBIS-Retro / Digitalisierte Zettelkataloge  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.573 Sekunden


11. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund  
1. Protecţia juridică a patrimoniului cultural şi natural : volum dedicat Centenarului Marii Uniri şi Anului european al patrimoniului cultural / Hosu, Elena Giorgiana. - Bucureşti : Universul Juridic, 2018 /
2. Corpus Draculianum / Briefe und Urkunden / Teil 1: Die Überlieferung aus der Walachei / / Weber, Albert [ZusammenstellendeR]. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2017
3. Vocaţia istoriei prinos : profesorului Şerban Papacostea / Cristea, Ovidiu [Bearb.] ; Lazăr, Gheorghe [Bearb.] ; Papacostea, Şerban [GefeierteR]. - Brăila : Ed. Istros a Muzeului Brăilei, 2008 /
4. Oltenia sub Stăpânirea Austriacă : (1718 - 1739) / Papacostea, Şerban. - Bucureşti : Edit. Enciclopedică, 1998 /
5. Gheorghe Lazǎr : 1779-1823; biobibliografie; aniverseri U.N.E.S.C.O. / Milicescu, Emilia Şt [Bearb.] ; Fǎget, Doina E. [Red.] ; Calcan, Rodica [Red.] et al. . - Bucureşti : Biblioteca, 1979 /
6. Istoria românilor : pentru cursurile profesionale de ucenici; clasa 1 / Lazăr, Gheorghe ; Ceauşanu, Nicolae ; Andreescu, Iosif. - Bucureşti : "Cugetarea", 1942 /
Treffer insgesamt: 6 Benötigte Zeit: 0.638 Sekunden


12. Suchmaschine des Österreichischen Bibliothekenverbundes  
. Îndrumător pomicol pentru producătorii din nordul Moldovei / 1985
. Povatitoriul tinerimii catr adevarata si dreapta cetire : = Unterricht für die Jugend / Lazar, Gheorghe [VerfasserIn] / 1826
. Mǎrturie pentru posteritate : testamentul negustorului Ioan Bǎluţǎ din Craiova / Lazǎr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2010
. Un negustor muntean şi cronica sa de familie (1702 – 1736) / Lazăr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2008
. La route vers la haute société, les marchands et leurs stratégies matrimoniales (Valachie, XVIIe- XVIIIe siècles) / Lazăr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2008
. Despre averea unui slujitor domnesc: cazul cǎpitanului Anton arapul / Lazǎr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2014
. Les marchands en Valachie : (XVIIe - XVIIIe siècles) / Lazǎr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2006
. Corpus Draculianum : Dokumente und Chroniken zum walachischen Fürsten Vlad dem Pfähler 1448-1650 : Band 1, Briefe und Urkunden : Teil 1 : Die Überlieferung aus der Walachei / bearbeitet von Albert Weber und Adrian Gheorge ; mit Beiträgen von Marian …
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.708 Sekunden


13. Verbundkatalog HeBIS, Hessen  
1. Corpus Draculianum. Band 1, Briefe und Urkunden ; Teil 1, Die Überlieferung aus der Walachei / / Bohn, Thomas M.. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2017
2. G. Lazar : ein europäischer Maler ; 1887 - 1976 / / Lazar, Dorio. - [Erbach/Odw.] : Klado-Verl., [ca. 2002]
Treffer insgesamt: 2 Benötigte Zeit: 0.740 Sekunden


14. Österreichische Nationalbibliothek  
. Corpus Draculianum : Dokumente und Chroniken zum walachischen Fürsten Vlad dem Pfähler 1448-1650 : Band 1, Briefe und Urkunden : Teil 1 : Die Überlieferung aus der Walachei / bearbeitet von Albert Weber und Adrian Gheorge ; mit Beiträgen von Marian …
. Despre averea unui slujitor domnesc: cazul cǎpitanului Anton arapul / Lazǎr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2014
. Un negustor muntean şi cronica sa de familie (1702 – 1736) / Lazăr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2008
. La route vers la haute société, les marchands et leurs stratégies matrimoniales (Valachie, XVIIe- XVIIIe siècles) / Lazăr, Gheorghe [VerfasserIn] / 2008
. Povatitoriul tinerimii catr adevarata si dreapta cetire : = Unterricht für die Jugend / Lazar, Gheorghe [VerfasserIn] / 1826 Digitalisat
Treffer insgesamt: 5 Benötigte Zeit: 0.788 Sekunden


15. KOBV Berlin-Brandenburg  
1. Din geniile neamului : (1.) Mihai Viteazul )1558-1601*. Mitropolitul Andrei ^aguna )1808-1873*. Gheorghe Lazr )1779-1823* / Gvnescul, C. / 1932
2. Aut viam inveniam aut faciam : in honorem ^tefan Andreescu / 2012
3. Gheorghe LazÎr : 1779-1823 / Macovescu, George / 1954
4. Gheorghe LazÎr : Contribucia sa la dezvoltare 1învacamîntului / Pârnuc, Gheorghe / 1973
5. Documenta Romaniae historica; B: bara Româneasc, Vol. 33: (1648) / 2006
6. Gheorghe Lazr : (1782-1823) / Milicescu, Emilia ^t. / 1982
7. ˜Unœ nou caz de sinucidere din bara Româneasc (începutul secolului al XVIII-lea) : = ˜Unœ nouveau cas de suicide en Valachie (le début du XVIIIe siècle) = ˜Aœ newly discovered case of suicide in Wallachia (early 18th century) / Lazr, Gheorghe / …
8. Din sfragistica boierimii muntene: memoriul din 7 septembrie 1719 _i sigiliile sale : = ˜Aœ study in the Wallachian sigillography: the 7th of September 1719 memorandum and its seals = Sur la sphragistique des boyards valaques: le mémoire du 7 …
Treffer insgesamt: 8 Benötigte Zeit: 0.835 Sekunden


16. Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken  
Treffer insgesamt: 0 Benötigte Zeit: 0.917 Sekunden


17. Verbundkatalog GBV  
1. Aut viam inveniam aut faciam : in honorem Ştefan Andreescu / Cristea, Ovidiu. - Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2012
2. Vocaţia istoriei prinos : profesorului Şerban Papacostea / Cristea, Ovidiu. - Brăila : Ed. Istros a Muzeului Brăilei, 2008
3. La route vers la haute société, les marchands et leurs stratégies matrimoniales (Valachie, XVIle - XVIIle siècles) / Lazăr, Gheorghe. - In: Social behaviour and family strategies in the Balkans (16th - 20th centuries) (2008), S.39-57
4. Les marchands en Valachie : (XVIIe - XVIIIe siècles) / Lazǎr, Gheorghe. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2006
5. Documenta Romaniae historica ; B, Vol. 33 ; (1648) / Lazăr, Gheorghe. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2006
6. Oltenia sub Stăpânirea Austriacă : (1718 - 1739) / Papacostea, Şerban. - Bucureşti : Edit. Enciclopedică, 1998
7. Gheorghe Lazăr : (1782-1823) / Milicescu, Emilia Şt.. - Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1982
8. Gheorghe Lazǎr : Contribuţia sa la dezvoltare ̱învaţamîntului / Pârnuţă, Gheorghe. - Bucureşti : Ed. ştiinţ., 1973
9. Gheorghe Lazǎr : 1779-1823 / Macovescu, George. - (Bucureşti : ) Editura Tineretului, 1954
10. Istoria Românilor : pentru clasa VIII-a secundară / Lambrino, Scarlat. - Ed. 2. - [Bucureşti] : Ed. Autorilor Asociaţi, [ca. 1939]
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 11 Benötigte Zeit: 0.979 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Lazar, Gheorghe.
19 Kataloge wurden ausgewählt.
2 davon konnte(n) nicht (oder nicht vollständig) berücksichtigt werden bzw. lieferten keine Treffer:
 
HBZ, NRW-Verbundkatalog Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
NEBIS Für die Benutzung dieses Katalogs müssen Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.
 
Ein Katalog wird unter anderem dann nicht berücksichtigt, wenn er nicht innerhalb des Timeouts antwortet (30 Sekunden).
Angezeigte Treffer: 75 Benötigte Gesamtzeit: 1.048 Sekunden