ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Opactwo Benedyktynów w Lubiniu ; pierwsze wieki istnienia ; materiały z IV Sesji Lubińskiej z okazji 850-lecia konsekracji ołtarza NMP 14-15 października 1995 r. / 1996
2. Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Wielkopolski Południowej ; PTPN / 1995
3. Początki Polski ; PTPN / Kurnatowska, Zofia / 2002
4. Z najdawniejszych dziejów Ziemi Kościańskiej ; zahlr. Ill., Kt. / 1984
5. Tropami Świętego Wojciecha ; Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk / 1999
6. Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej ; Ill., Kt. / 1996
7. Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej ; Ill., Kt. / 1996
8. Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy ; PTPN / 1993
9. Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce ; materiały z konferencji, Poznań 14 - 16 grudnia 1987 roku / 1992
10. Christliche Bestattungen ; txt / Kara, Michał / 2000
11. Początki architektury sakralnej na grodzie poznańskim w świetle nowych ustaleń archeologicznych ; txt / Kurnatowska, Zofia / 2004
12. Monarchia pierwszych Piastów ; Ed. Spotkania / 1994
13. Głos w dyskusji ; txt / Kurnatowska, Zofia / 2004
14. Studia i materiały do osadnictwa wielkopolski wczesnohistorycznej ; Wyd. Polskiej Akad. Nauk [u.a.] / Hensel, Witold /
15. Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy /
16. Frühstädtische Entwicklung an den Zentren der Piasten in Großpolen ; txt / Kurnatowska, Zofia / 1995
17. Opactwo Benedyktynów w Lubiniu ; pierwsze wieki istnienia ; materiały z IV Sesji Lubińskiej z okazji 850-lecia konsekracji ołtarza NMP 14 - 15 października 1995 r. = Benedictine abbey in Lubiń / 1996
18. Krakówi i ziemia krakowska w procesie formowania się państwowości na ziemiach polskich ; txt / Kurnatowska, Zofia / 2005
19. Tworzenie się państwa gnieźnieńskiego w kontekście europejskim ; txt / Kurnatowska, Zofia / 2001
20. On the development of the early mediaeval ceramics in Poland ; txt / Kurnatowska, Zofia / 1973
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 44 Benötigte Zeit: 0.226 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Kurnatowska, Zofia.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 0.245 Sekunden