ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin ; Univ. Karlova, Vyd. Karolinum / 1996
2. Knihy a knihovny v českém středověku ; studie k jejich dějinám do husitství / Hlaváček, Ivan / 2005
3. Alte Handschriftenbesitzervermerke, mittelalterliche Bibliothekskataloge und die mittellateinische Literatur ; txt / Hlaváček, Ivan / 1979
4. Václav Chaloupecký ; Hledání československých dějin / Hlaváček, Ivan / 2014 Digitalisat
5. Ze zpráv a kronik doby Husitské ; Svoboda / 1981
6. Rešenie variacionnych neravenstv v mechanike ; Mir / 1986
7. Vademecum pomocných věd historických ; Svoboda / Hlaváček, Ivan / 1988
8. Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit im mitteleuropäischen Vergleich" vom 2. - 5. Oktober 2007 ; Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte / 2007
9. Jiří Beránek ; Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací / Beránek, Jiří / 2016
10. Milénium Břevnovského Kláštera ; (993 - 1993) ; sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách / 1993
11. O mých předchůdcích i současnících ; soubor studií k dějinám archivnictví, historiografie a pomocných věd historických / Hlaváček, Ivan / 2011
12. Několik poznámek k diskusi o Biografickém slovníku českých zemí (BSČZ) ; txt / Hlaváček, Ivan / 2018
13. Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449) ; Konstanz-Prager Historisches Kolloquium (11.-17. Oktober 1993) / 1995
14. Uncertain input data problems and the worst scenario method ; Elsevier / 2004 Digitalisat
15. Visitační protokol pražského arcijáhenství pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 1379 - 1382 ; = Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379 - 1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae / 1973
16. Středověké inventáře v Čechách jako diplomatická kategorie (se zvláštním zřetelem k době předhusitské) ; txt / Hlaváček, Ivan / 2018
17. Učenci očima kolegů, žáků a následovníků ; Academia / 2007
18. Dějiny knihoven a knihovnictví ; Karolinum / 2008
19. Facta probant homines ; sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové / 1998
20. Pater familias ; sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Ivana Hlaváčka / 2002
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 114 Benötigte Zeit: 0.272 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Hlavácek, Ivan.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 0.315 Sekunden