ZURÜCK | HOME | IMPRESSUM | KIT
KIT-Logo
Neue Suche


BVB - BibliotheksVerbund Bayern Solr-Zugang  
1. Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 roku ; Larhor / Derwich, Marek / 2000
2. Principles and ideology of government ; Wydawn. DiG / 1996
3. Die Auflösung der Klöster in Preußisch-Schlesien 1810 ; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii / 2016
4. Herby, legendy, dawne mity ; Krajowa Agencja Wydawn. / Cetwiński, Marek / 1989
5. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu / 2004
6. Memoriae amici et magistri ; studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty (1919 - 1999) / 2001
7. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu / 2003
8. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu / 2003
9. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu / 2002
10. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu / 2003
11. Klasztory i mnisi ; Wydawn. Dolnośląskie / Derwich, Marek / 2004
12. Błogosławiony Czesław, patron Wrocławia ; Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) [u.a.] / 2006
13. La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes ; actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R, Wrocław - Książ, 30 novembre - 4 decembre 1994 / 1995
14. La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes ; actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R, Wrocław - Książ, 30 novembre - 4 decembre 1994 / 1995
15. Z monetą przez wieki ; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii / 2014
16. O historii Wrocławia i Śląska inaczej ; Wrocławski Towarzystwo Miłośników Historii / 2012
17. La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes ; actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R, Wrocław - Książ, 30 novembre - 4 decembre 1994 /
18. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu /
19. Polska ; dzieje cywilizacji i narodu / 2003
20. Błogosławiony Czesław, patron Wrocławia ; Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) [u.a.] /
Weitere Treffer...
Treffer insgesamt: 58 Benötigte Zeit: 0.375 Sekunden


Status  
Ihre Suchanfrage war: AUTOR: Derwich, Marek.
1 Katalog wurde ausgewählt.
Alle konnten berücksichtigt werden.
Angezeigte Treffer: 20 Benötigte Gesamtzeit: 0.400 Sekunden